[Loading]

Uwv

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) zorgt voor de uitvoering van ondernemersverzekeringen en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdiensten in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.